Welkom op de website van De Springplank

'Samen' is het sleutelwoord op basisschool De Springplank in Teteringen. De Springplank werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs. 

In een fijne, veilige sfeer samen leren, spelen, werken en vieren, zo halen onze leerlingen het beste uit zichzelf. Zo kunnen ze zich maximaal ontwikkelen tot zelfverzekerde, gelukkige mensen die oog voor elkaar en hun omgeving hebben.
Op De Springplank wordt gewerkt in stamgroepen, waarin kinderen van diverse leeftijden en niveaus samen in de groep zitten. Zo kunnen ze van elkaar leren en elkaar helpen, maar er zijn ook momenten waarop de hele school samen met projecten en vieringen bezig is. 
  
De Springplank in beeld