Missie/Visie

De Springplank naar een kansrijke toekomst

Kinderen leren op de Springplank meer, anders en toekomstgericht. Ze groeien op tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke mensen. Ze leren zichzelf en elkaar goed kennen en waarderen. Kinderen worden gestimuleerd om initiatief te nemen, mee te praten en mee te denken. Ze leren creatief en probleemoplossend denken. Je veilig voelen heeft bij ons een prominente plaats, vandaar dat we ook een preventieve pestaanpak hebben


Wat is Jenaplan?

Jenaplanscholen besteden vanzelfsprekend aandacht aan schoolse kennis en vaardigheden, zoals lezen, taal en rekenen. We bieden goed en degelijk onderwijs dat voldoet aan de wettelijke eisen. We geven daarbij veel aandacht aan vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Een brede ontwikkeling van het kind staat voor ons centraal. De vier basiselementen van Jenaplanonderwijs zijn: gesprek, spel, werk en viering. Deze lopen als een rode draad door het onderwijs op onze school en versterken de vaardigheden van onze kinderen.
 
We zijn de enige school in Breda en omstreken die werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs.