Tevredenheidspeiling

In de analyse van de tevredenheidpeilingen vindt u de resultaten van de tevredenheidpeilingen die afgenomen zijn onder personeel (PTP), ouders (OTP) en leerlingen (LTP).
Er is gekeken naar trends ten opzichte van de vorige afname in het schooljaar 2015-2016. Daarnaast benoemen we de onderdelen waar we goed op scoren(vasthouden) en de onderdelen waar we niet tevreden over zijn. (verbeteren)
Verder hebben we de uitslagen van alle drie de vragenlijsten met elkaar vergeleken, zodat we wellicht een bepaalde lijn kunnen waarnemen. Zien we dat onderdelen bij meerdere groepen (personeel, ouders of leerlingen) verbetering behoeven, dan is dit opgenomen in ons jaarplan.

 Analyse tevredenheidspeiling 2017-2018
 Analyse eindcito 2017-2018