Schooljaarplan

Het jaarplan beschrijft de ontwikkelingen die we als school dit jaar willen ingaan. Het jaarplan bestaat uit het een algemeen deel, digitalisering,  kwaliteitszorg, passend onderwijs en professionalisering. Tweejaarlijks evalueren we deze plannen en stellen bij waar nodig.

 Schooljaarplan 2018-2019