Stamgroepen

Leren van met elkaar
Bij de Springplank zitten kinderen van verschillende leeftijden en met een verschillend ontwikkelingsniveau bij elkaar in één stamgroep. Ieder schooljaar stroomt een deel van de groep door. Dit houdt de groep dynamisch. Kinderen kunnen zo ervaren wat het is om de oudste of de jongste te zijn. Het geeft ze de gelegenheid om te helpen of geholpen te worden. Ze leren met en van elkaar. 

Zelfstandig werken
We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. Daarom werken we met dag- en weektaken, waardoor de leerlingen zelf de stof leren plannen. Onze roosters hebben een vaste en herkenbare structuur. Hierdoor weten de kinderen goed wat er wanneer van hen wordt verwacht. Vanaf de onderbouw wordt er heel expliciet aandacht besteed aan zelfstandig leren.

Stamgroepen in schooljaar 2020-2021
 
 
Groep 1-2 a De Regenboog juf Nadja & juf Kim-Ly  
Groep 1-2 b De Sterren                 juf Céline, juf Debby & juf Amber  
Groep 2-3   (HB) De Schitterende Diamantjes juf Monique  
Groep 3-4 a De Droomboom juf Linda & juf Ilona                 
Groep 3-4 b De Landbewoners juf Cynthia  
Groep  5/6 a De Ondergrond meneer Arjan en juf Ilona  
Groep 5/6 b Het Wonderbos juf Maryse  
Groep 4/5/6 (HB) De Avonturiers juf Nadja & juf Margo  
Groep 7-8  Galaxy Colors  juf Jolanda en juf Puk  
Directeur / Ib/ Administratie / onderwijsassistente   meneer Sjoerd, juf Riana , juf Daniëlle & juf Claire