Stamgroepen

Leren van met elkaar
Bij de Springplank zitten kinderen van verschillende leeftijden en met een verschillend ontwikkelingsniveau bij elkaar in één stamgroep. Ieder schooljaar stroomt een deel van de groep door. Dit houdt de groep dynamisch. Kinderen kunnen zo ervaren wat het is om de oudste of de jongste te zijn. Het geeft ze de gelegenheid om te helpen of geholpen te worden. Ze leren met en van elkaar. 

Zelfstandig werken
We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. Daarom werken we met dag- en weektaken, waardoor de leerlingen zelf de stof leren plannen. Onze roosters hebben een vaste en herkenbare structuur. Hierdoor weten de kinderen goed wat er wanneer van hen wordt verwacht. Vanaf de onderbouw wordt er heel expliciet aandacht besteed aan zelfstandig leren.

Stamgroepen in schooljaar 2018-2019
 
 
Groep 1-2 a   juf Ivet & juf Anja
Groep 1-2 b   juf Linda & juf Anne-Marie                                                                                                
Groep 3-4 a   meneer Arjan & juf Kim-Ly
Groep 3-4 b   juf Cynthia
Groep  5-6   juf Debby & juf Monique
Groep 7-8    juf Manda & juf Zsa-Zsa