Stamgroepen

Leren van met elkaar
Bij de Springplank zitten kinderen van verschillende leeftijden en met een verschillend ontwikkelingsniveau bij elkaar in één stamgroep. Ieder schooljaar stroomt een deel van de groep door. Dit houdt de groep dynamisch. Kinderen kunnen zo ervaren wat het is om de oudste of de jongste te zijn. Het geeft ze de gelegenheid om te helpen of geholpen te worden. Ze leren met en van elkaar. 

Zelfstandig werken
We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. Daarom werken we met dag- en weektaken, waardoor de leerlingen zelf de stof leren plannen. Onze roosters hebben een vaste en herkenbare structuur. Hierdoor weten de kinderen goed wat er wanneer van hen wordt verwacht. Vanaf de onderbouw wordt er heel expliciet aandacht besteed aan zelfstandig leren.

Stamgroepen in schooljaar 2022-2023
 
 
     Groepsnaam     Stamgroepleider(s)    
Groep 1-2 a   juf Ivet & juf Debby
Groep 1-2 b   juf Anouk  
Groep 2-3   (HB)   juf Monique & meneer Wesley
Groep 3-4 a   juf Linda & juf Myrthe  
Groep 3-4 b   juf Cynthia  
Groep  5/6 a   juf Ilona & meneer Bart
Groep 5/6 b    juf Marlous & meneer Bart
Groep 4/5 (HB)   juf Renate en meneer Wesley
Groep 6/7/8 (HB)               meneer Maarten Afbeelding met person, persoon, bril, glimlachenAutomatisch gegenereerde beschrijving  
Groep 7-8 a    juf Heleen en juf Jet
 
Groep 7-8 b   juf Myriam en juf Sylke  
Directeur    meneer Sjoerd  
Intern Begeleider    juf Riana  
Bewegingsonderwijs       juf Astrid  
Administratie   juf Daniëlle  
Onderwijsassistenten      juf Coby en meneer Wesley  
Conciërge   juf Berna