Schooltijden

Continurooster

De Springplank werkt met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag overblijven. Het gezamenlijk eten wordt begeleid door alle leerkrachten.
 
Voordelen van het continurooster zijn o.a.:
 
  • Meer rust tussen de middag voor de kinderen
  • Ritme van de kinderen wordt minder onderbroken
  • Minder opstartproblemen na de lunchpauze
  • Minder onrust tussen de middag door het halen en brengen van ouders
  • Veiliger voor kinderen, want ze gaan drie keer minder door het verkeer
  • Bijdrage aan sociale vaardigheden en tafelmanieren doordat iedereen gezamenlijk eet
  • Alle kinderen blijven over, dus er is meer gelijkwaardigheid onderling
  • Besparing van kosten en milieu, want er hoeven geen auto's meer op en neer tussen de middag
  • Ouders hoeven het kind maar 1 keer te brengen en te halen.

Schooltijden

De reguliere schooltijden zijn als volgt:

Onderbouw (groep 1 en 2):
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30-14.15 uur
Woensdag: 08.30-12.00 uur
 
Midden- en bovenbouw (groep 3 t/m 8):
Maandag t/m vrijdag: 08.30-14.15 uur
 
Afwijkende schooltijden staan vermeld op de schoolkalender die aan het begin van het schooljaar aan het (oudste) kind wordt meegegeven.
 

Studiedagen

Om onze leerkrachten bij te scholen, plannen we elk schooljaar een aantal studiedagen in. Op deze dagen is er geen school en dien je, als dat nodig is, zelf voor de opvang van je kind(eren) te zorgen.
De studiedagen staan vermeld op de schoolkalender.