Schooltijden en vakanties

Schooltijden

De Springplank hanteert een continurooster.
Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag op school overblijven.
De reguliere schooltijden zijn als volgt:

Onderbouw (groep 1 en 2):
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30-14.15 uur
Woensdag: 08.30-12.00 uur
 
Midden- en bovenbouw (groep 3 t/m 8):
Maandag t/m vrijdag: 08.30-14.15 uur
 
Afwijkende schooltijden staan vermeld op de schoolkalender die aan het begin van het schooljaar aan het (oudste) kind wordt meegegeven.
 
Vakanties

Schooljaar 2017/2018:

Zomervakantie: maandag 9 juli tot en met vrijdag 17 augustus

Studiedagen

Om onze leerkrachten bij te scholen, plannen we elk schooljaar een aantal studiedagen in. Op deze dagen is er geen school en dien je, als dat nodig is, zelf voor de opvang van je kind(eren) te zorgen.
De studiedagen staan vermeld op de schoolkalender.