Schooltijden

Schooltijden

Op onze school hebben we een continurooster van 5 gelijke dagen. 

 

Inloop:

8.20 uur

Start schooldag:

8.30 uur  

Einde schooldag:

14.15 uur


Op woensdag is de onderbouw om 12.00 uur uit. 

Continurooster

We werken volgend een continurooster, waarbij de kinderen tussen de middag overblijven in de klas. Het gezamenlijk eten wordt begeleid door alle leerkrachten.

Het voordeel hiervan is o.a. dat:
  • Er is meer rust tussen de middag voor de kinderen
  • Het ritme van de kinderen wordt minder onderbroken
  • Na de lunchpauze zijn er minder opstartproblemen 
  • Er meer continuïteit is doordat kinderen tussen de middag niet gehaald hoeven te worden
  • We een bijdrage leveren aan de sociale vaardigheden en tafelmanieren van de kinderen
  • Er een mooi interactie-moment ontstaat tijdens de lunch
Studiedagen

Om onze leerkrachten bij te scholen, plannen we elk schooljaar een aantal studiedagen in. Op deze dagen is er geen school en dient u, als dat nodig is, zelf voor de opvang van uw kind(eren) te zorgen.
De studiedagen staan vermeld op de schoolkalender.