Opvang

Buitenschoolse Opvang (BSO):

De Springplank is gevestigd in De Mandt, een multifunctionele accommodatie. Binnen het gebouw wordt door KOBER onder andere de buitenschoolse opvang (BSO) verzorgd. Deze sluit naadloos aan op ons continurooster. De kinderen kunnen dus direct vanuit de klas binnendoor naar de opvang.
Naast KOBER zijn er ook andere aanbieders van naschoolse opvang, maar zij zitten op een andere locatie. De kinderen worden dan meestal door een begeleiders van de betreffende organisatie opgehaald.
 
Andere aanbieders:  
Aanmelden voor BSO
Je dient je kind(eren) zelf aan te melden bij een BSO. Als school ontvangen wij de lijsten met wie, wanneer, van welke BSO gebruikmaakt. Hierdoor weet de leerkracht of een kind naar huis of naar een BSO gaat