Waarom kiezen ouders en verzorgers voor OBS De Springplank

Waarom kiezen ouders en verzorgers voor De Springplank
(Mening ouders)

Mark Tittulaer:
Al tijdens het eerste bezoek aan De Springplank was ik onder de indruk van de rust binnen de school. Ook al zitten bijvoorbeeld groep 3, 4 en 5 in een stamgroep gecombineerd, het is nooit chaotisch. Kinderen werken rustig in groepjes in de klas of op de gang. Daarnaast vond ik het belangrijk dat er, naast rekenen en taal, ook andere competenties worden ontwikkeld die belangrijk zijn voor hun toekomst.