Het curriculum voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Wat is voltijdsonderwijs voor hoogbegaafden?

Voltijdsonderwijs voor hoogbegaafden biedt aantoonbaar hoogbegaafde leerlingen een passende 'peer-omgeving' en lesprogramma. In een groep met gelijkgestemden krijgen de kinderen de basisvakken rekenen, spelling en taal in compacte vorm aangeboden. De tijd die vrijkomt middels het compacten wordt opgevuld met verdiepend, verbredend en verrijkend onderwijs.
Het is bewezen dat hoogbegaafde mensen een andere manier hebben van informatie verwerken en opslaan. Daarom wordt er gewerkt met het zogenaamde "top-down" leren. Hierbij wordt uitgegaan van het doel/overzicht, daarna komt pas de manier om er te komen en wordt begrijpend geleerd. 
 

Extra uitdaging

Naast de cognitieve ontwikkeling is er brede aandacht voor de volgende pijlers die we in de verschillende vakken ondergebracht hebben.

 

Aandacht proces en product

Veel hoogbegaafde kinderen zijn erg gericht op het resultaat. Door te reflecteren op processen en producten leren we hen dat het proces minstens zo belangrijk is voor het resultaat als het product.

Balans hoofd en lichaam 

Uit ervaring weten we dat deze kinderen vaak meer in hun hoofd zitten; om een mooie balans tussen hoofd en lijf te krijgen/behouden besteden we hier aandacht aan in de vorm van visualisaties, momenten van verstilling, beweging, ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Hier wordt dagelijks aandacht aan besteed. 

Mindset

Intelligentie wordt deels bepaald door aanleg,  maar voor een belangrijk deel wordt dit ook bepaald door je mindset. Met een groeimindset sta je open voor leren, nieuwe dingen, fouten maken. Het impliceert dat je jezelf verder kunt ontwikkelen. De omgeving van een leerling beïnvloedt in grote mate de mindset van een kind. Wij zijn dagelijks bewust en onbewust bezig met het stimuleren van een groei-mindset middels op groei gerichte feedback die we de kinderen geven.

Daarnaast leren ze dat niet al het leren vanzelf gaat, maar dat je je soms in moet spannen om een nieuwe vaardigheid te leren.

Executieve functies

Met het spelen van strategische spellen oefenen de leerlingen hun executieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. Wanneer de executieve vaardigheden goed ontwikkeld zijn, kan een leerling komen tot efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. 

Daarnaast volgen we de methode Breinhelden. Alle executieve functies zijn verpakt als kracht, zoals stopkracht, buigkracht, aandachtkracht etc. Wekelijks komen deze krachten klassikaal aan bod.

Ontwikkelen analytische, creatieve en praktische denkvaardigheden 

Kinderen worden uitgedaagd om hun analytische, evaluerende en creërende vaardigheden verder te ontwikkelen. Er wordt met materialen geëxperimenteerd maar ook het ontdekkend en spelend leren wordt hierin meegenomen. Deze processen worden met de kinderen geëvalueerd en gereflecteerd, waardoor ze zelf en van elkaar leren. 

Het doel van deze lessen is kennis van de kinderen te gebruiken om nieuwe vaardigheden eigen maken. Kinderen leren hun ideeën praktisch en realistisch uit te kunnen voeren. Hiervoor is het nodig dat de leerkracht de juiste vragen stelt en kinderen bewust maakt van het proces voorafgaand aan het product.

Filosofie

In de groep wordt wekelijks aandacht besteed aan filosofie met behulp van Praatplaten, Praatprikkels - kaartjes met daarop een vraag/afbeelding die het filosofisch denken stimuleert- en Denksleutels. 

Klas binnen een school

De afdeling voltijdsonderwijs voor HB is geen aparte school, maar bestaat uit klassen binnen een reguliere school. In pauzes, met vieringen, met sportdagen en voorstellingen doen de hoogbegaafde leerlingen gewoon met de andere kinderen mee. Dat is ook belangrijk, want het is niet de bedoeling deze kinderen buiten de maatschappij te plaatsen, maar wel om ze passend onderwijs te geven.