Brabant Verkeerslabel


Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)

De Springplank is vanaf 2009 in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL). Dit Label is een kwaliteitskeurmerk. Een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de verkeersveiligheid op en rondom de school. Met dit label laten we zien dat we groot belang hechten aan verkeersveiligheid. 

De Springplank maakt zich o.a. sterk voor:

 • Verkeerseducatie in de klas;

 • Verkeerseducatie projecten;

 • Een verkeersveilige schoolomgeving;

 • Verkeersveilige school-thuisroutes.

In de Mandt is er een verkeerswerkgroep waar o.a. een teamlid en ouder van de Springplank deel van uitmaken. 

Om de verkeersveiligheid rond onze school en de Mandt te vergroten zijn de volgende regels van belang.

 • Probeer zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school te komen. 

 • Maak gebruik van de Kiss and Bike zone aan de noordkant van het gebouw als u uw kind met de fiets komt brengen of halen. 

 • Komt u toch met de auto, houdt u zich dan aan de aangegeven rijrichting in de Kriekenstraat (eenrichtingsverkeer). Respecteer het stopverbod aan de Woeringenlaan.

 • Parkeer uw auto in de parkeervakken aan de zuidkant van het gebouw.

 • Maak gebruik van de Kiss and Ride zone voor een vlotte afwikkeling van het verkeer

Op de Groenstraat zorgen er we er ook voor dat onze kinderen veilig naar school kunnen. 
 

 • ​​​​​Voor de school parkeren we alleen de auto's van de teamleden. Het pleintje is gedurende de schooldag autovrij. 
   
 • Probeer zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school te komen. 
   
 • Parkeer de auto op het Willem-Alexander-plein of langs de begraafplaats
   
 • Let erop dat de weg voor school eenrichtingsverkeer is.
  ​​​​​​​
 • Hou rekening met elkaar. 

BVL-scholen gaan voor NUL | BVL Brabant